MoGeluk biedt zorg en dagbesteding aan (dementerende) thuiswonende ouderen

Bij de dagbesteding onderscheid ik mij door professionaliteit en kwaliteit te combineren met huiselijkheid en kleinschaligheid. Ik bied verantwoorde activiteiten met oog voor behoud en training van cognitieve, sociale en motorische vaardigheden. In het gevarieerde activiteitenprogramma is veel aandacht voor persoonlijke wensen en interesses, gezelligheid, creativiteit en ontspanning.

 

Het kan zijn dat de cliënt ondersteuning nodig heeft maar de voorkeur geeft aan individuele begeleiding in de eigen omgeving. Dat kan! MoGeluk biedt individuele begeleiding op maat. Dit kan voor bijvoorbeeld een hele dag, een avond, wekelijks of éénmalig. Ik nodig u uit te informeren naar de mogelijkheden.

 

Bejegening is respectvol, waarbij uitgegaan wordt van wat de cliënt nog wél kan. MoGeluk bevindt zich in Moergestel, gemeente Oisterwijk.

 

Kosten kunnen eventueel worden vergoed vanuit uw PGB (persoonsgebonden budget) mits u een CIZ indicatie heeft voor begeleiding. Meer informatie: www.ciz.nl

teapot4